Anotace - STANDARDIZACE A METROLOGIE

Šurán, Josef

A calendar for Mars [Kalendář pro Mars] / Josef Šurán. - G.B. : Elsevier Science, 1997. -
Zv. ot. z: Planet. Space Sci. - Roč.45, č.6 (1997), s.705-708. - Res. angl. - Lit.3.
K.sl.: separát, astronomie, Mars, kalendář, den, týden

Abstrakt: V zevšeobecněném přístupu ke konstrukci kalendáře pro Zemi byly zkoumány dva typy věčných kalendářů (s daty fixovanými ke dnům týdne) pro Mars: s přestupným a vypouštěným dnem a s přestupným a vypouštěným týdnem. Jako nejlepší ze 4 studovaných věčných marsovských kalendářů se jeví kalendář s vypouštěným týdnem. S navrženým optimalizovaným přestupným pravidlem by teoreticky vznikla v kalendáři chyba 1 dne v intervalu delším než 100 000 marsových roků. Na základě úvah o délce roku Marsu při uvážení vlivu precese Marsu se uvádí, že standardní (nepřestupný) obyčejný rok by měl mít 672 marsových dnů, rozložených do 24 měsíců o 28 dnech (4 týdny o 7 dnech v měsíci). Pravidelné srovnání měsíců (12 dvouměsíců) a 7 dnů marťanského týdne nabízí také přijetí upravených pozemských názvů měsíců a dnů pro tento kalendář. Návrh kalendáře pro Mars se stává aktuálním vzhledem k zamýšleným výpravám na tuto planetu a její případnou budoucí kolonizaci.

Vsk          98/2002